Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua: 

Hotline:  0976 876 576

                0832 039 139

Facebook: fb.com/mrhaicomputer

Zalo:  0976 876 576